X-Rite Colorchecker Passport Photo 2

X-Rite Colorchecker Passport Photo 2

X-Rite Colorchecker Passport Photo 2


4,900 บาท

ชื่อสินค้า : X-Rite Colorchecker Passport Photo 2
หมวดสินค้า : X-Rite Colorchecker
ราคาขาย : 4,900 บาท


รายละเอียดสินค้า


อุปกรณ์เช็คสีสำหรับการถ่ายภาพ X-Rite Colorchecker Pasport Photo 2 รุ่นใหม่

Back to top


จำหน่ายอุปกรณ์สตูดิโอถ่ายภาพระดับมืออาชีพ ทั้งไฟภาพนิ่ง ไฟวีดีโอ ฉากถ่ายภาพ และอุปกรณ์มากมาย
ติดต่อเรา
109 ถ.จรัญสนิทวงศ์ บางบำรุ บางพลัด กทม.
โทร: 086-324-0423
อีเมล: meecamera2004@gmail.com